Seks vanzelfsprekend?

SarcoScoop 2015. Thema: Intimiteit. Onderwerp: Seksualiteit en chronische ziekte. Een artikel waarin duidelijk wordt dat vanzelfsprekendheid een issue kan worden of zijn. Maar of dat alleen voor chronisch zieken geldt? Communicatie is het toverwoord! Praten, praten praten en dan aan de slag. Lees hier verder voor het hele artikel!

Dit artikel is verschenen in de SarcoScoop. Wil je mijn columns of artikelen uit de Sarcoscoop meteen lezen? Ga dan naar www.sarcoïdose.nl en meld je aan als lid.

Seksualiteit